Nr. Data Conținut Fișier Anexă
46 22/08/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea dreptului de uz, servitude și de servitute legală către SC DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri situate în comuna Strugari, jud. Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea dreptului de uz, servitude și de servitute legală către SC DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri situate în comuna Strugari, jud. Bacău

Descarcă

45 22/08/2023 [Caracter normativ] privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind rectificarea bugetului local pe anul 2023

Descarcă

44 22/08/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic de la Școala Gimnazială Strugari pe luna IULIE 2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic de la Școala Gimnazială Strugari pe luna IULIE 2023

Descarcă

43 22/08/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea proiectului tehnic de execuție, a devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați și asigurării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru realizarea obiectivului de investiții ”Loc de joacă pentru copii, satul strugari, comuna Strugari, jud. Bacău” Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea proiectului tehnic de execuție, a devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați și asigurării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru realizarea obiectivului de investiții ”Loc de joacă pentru copii, satul strugari, comuna Strugari, jud. Bacău”

Descarcă

37 30/06/2023 [Caracter normativ] privind prelungirea termenului de valabilitate a documentației de urbanism „Plan Urbanistic General al comunei Strugari” cu regulamentul local de urbanism aferent Descarcă

[Caracter normativ] privind prelungirea termenului de valabilitate a documentației de urbanism „Plan Urbanistic General al comunei Strugari” cu regulamentul local de urbanism aferent

Descarcă

36 30/06/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic de la Școala Gimnazială STRUGARI pe luna MAI 2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic de la Școala Gimnazială STRUGARI pe luna MAI 2023

Descarcă

35 31/05/2023 [Caracter normativ] privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului privat al comunei Strugari Descarcă

[Caracter normativ] privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului privat al comunei Strugari

Descarcă

34 31/05/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic de la Școala Gimnazială Strugari pe luna aprilie 2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic de la Școala Gimnazială Strugari pe luna aprilie 2023

Descarcă

33 31/05/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea modificării tarifelor SC Compania Romprest Service SA, conform Raportului expertului cooptat de către ADIS Bacău, de către UAT-urile membre, parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr. 180/2957/06.05.2015 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea modificării tarifelor SC Compania Romprest Service SA, conform Raportului expertului cooptat de către ADIS Bacău, de către UAT-urile membre, parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr. 180/2957/06.05.2015

Descarcă

32 31/05/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea participării la Programul finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență din Componenta C15 Educație precum și aprobarea proiectului cu denumirea Dotarea cu Mobilier, Materiale Didactice și echipamente digitale la școala gimnazială Strugari Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea participării la Programul finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență din Componenta C15 Educație precum și aprobarea proiectului cu denumirea Dotarea cu Mobilier, Materiale Didactice și echipamente digitale la școala gimnazială Strugari

Descarcă

31 31/05/2023 [Caracter normativ] pentru modificarea și completarea HCL nr.38 din din 16.08.2022 privind participarea Comunei Strugari la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public pentru investiția ”Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Strugari, din județul Bacău” Descarcă

[Caracter normativ] pentru modificarea și completarea HCL nr.38 din din 16.08.2022 privind participarea Comunei Strugari la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public pentru investiția ”Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Strugari, din județul Bacău”

Descarcă

29 20/04/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloace de transport ale personalului didactic de la Școala Gimnazială Strugari pe luna Martie 2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloace de transport ale personalului didactic de la Școala Gimnazială Strugari pe luna Martie 2023

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă