Nr. Data Conținut Fișier Anexă
29 20/04/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloace de transport ale personalului didactic de la Școala Gimnazială Strugari pe luna Martie 2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloace de transport ale personalului didactic de la Școala Gimnazială Strugari pe luna Martie 2023

Descarcă

28 20/04/2023 [Caracter normativ] privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind rectificarea bugetului local pe anul 2023

Descarcă

27 20/04/2023 [Caracter normativ] privind includerea în propritatea privată a comunei Strugari județul Bacău a utilajelor: Tractor ZETOR PROXIM HS 120 seria TKBUHV5SC74YK0240, Tocător resturi vegetale cu braț, Lamă de zăpadă, Săsăriță, Remorcă Descarcă

[Caracter normativ] privind includerea în propritatea privată a comunei Strugari județul Bacău a utilajelor: Tractor ZETOR PROXIM HS 120 seria TKBUHV5SC74YK0240, Tocător resturi vegetale cu braț, Lamă de zăpadă, Săsăriță, Remorcă

Descarcă

26 20/04/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea înființării serviciului de asistență comunitară (SAC), în cadrul compartimentului de asistență socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Strugari, cod serviciu social 8899 CZ-PN-V și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social furnizat în comunitate prin Compartimentul „Servicii de asistență comunitară” Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea înființării serviciului de asistență comunitară (SAC), în cadrul compartimentului de asistență socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Strugari, cod serviciu social 8899 CZ-PN-V și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social furnizat în comunitate prin Compartimentul „Servicii de asistență comunitară”

Descarcă

24 20/04/2023 [Caracter normativ] privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, stabilirea indemnizațiilor primarului și viceprimarului, precum și stabilirea indemnizațiilor consilierilor locali pentru anul 2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, stabilirea indemnizațiilor primarului și viceprimarului, precum și stabilirea indemnizațiilor consilierilor locali pentru anul 2023

Descarcă

23 20/04/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes public Programul rabla local Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes public Programul rabla local

Descarcă

22 20/04/2023 [Caracter normativ] privind actualizarea Anexei la HCL nr.44 din 22.10.2021 privind actualizarea Anexei nr.1 la HCL nr.38 din 23.09.2021 Descarcă

[Caracter normativ] privind actualizarea Anexei la HCL nr.44 din 22.10.2021 privind actualizarea Anexei nr.1 la HCL nr.38 din 23.09.2021

Descarcă

21 31/03/2023 [Caracter normativ] privind înființarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân la nivelul comunei Strugari, județul Bacău Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind înființarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân la nivelul comunei Strugari, județul Bacău

Descarcă Descarcă

20 31/03/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic de la Școala Gimnazială Strugari pe luna Februarie 2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic de la Școala Gimnazială Strugari pe luna Februarie 2023

Descarcă

19 31/03/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea Dispoziției de șantier nr.03/02.06.2022 și a actului adițional nr.7/15.06.2022 la Contractul de lucrări nr.5746/06.12.2018 pentru obiectivul de investiții: „Alimentare cu apă și rețea de canalizare în comuna Strugari, județul Bacău” Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Dispoziției de șantier nr.03/02.06.2022 și a actului adițional nr.7/15.06.2022 la Contractul de lucrări nr.5746/06.12.2018 pentru obiectivul de investiții: „Alimentare cu apă și rețea de canalizare în comuna Strugari, județul Bacău”

Descarcă Descarcă

18 31/03/2023 [Caracter normativ] privind modificarea HCL nr.48/22.10.2021 referitor la obiectivul de investiții ”Modernizare drum comunal DC 197, km 0+925 2+850, satul Strugari, comuna Strugari, județul Bacău” aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind modificarea HCL nr.48/22.10.2021 referitor la obiectivul de investiții ”Modernizare drum comunal DC 197, km 0+925 2+850, satul Strugari, comuna Strugari, județul Bacău” aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat

Descarcă Descarcă

17 24/02/2023 [Caracter normativ] privind implementarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziția de utilaje în comuna Strugari, județul Bacău ” Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind implementarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziția de utilaje în comuna Strugari, județul Bacău ”

Descarcă Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă