Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
53 / 2017 privind obligațiile și răspunderile care revin instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor pentru buna gospodărire și înfrumusețare a localității comunei 21-07-2017
52 / 2017 privind aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice faza DALI/SF a obiectivului de investiții ” Construire grădiniță sat Petricica, comuna Strugari, jud. Bacău” 21-07-2017
51 / 2017 privind aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice faza DALI/SF a obiectivului de investiții ” Restaurare, reparații, construire grup sanitar și centrală termică la Școala Gimnazială Petricica, sat Petricica, comuna Strugari, jud. Bacău” 21-07-2017
50 / 2017 privind aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice faza DALI/SF a obiectivului de investiții ” Alimentare cu apă și rețea de canalizare în comuna Strugari, jud. Bacău” 21-07-2017
49 / 2017 privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic de la Școala Gimnazială Strugari pe luna Iunie 2017 21-07-2017
48 / 2017 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, stabilirea indemnizațiilor primarului și viceprimarului, precum și a indemnizațiilor consilierilor locali 21-07-2017
46 / 2017 pentru aprobarea statutului comunei Strugari 29-06-2017
45 / 2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 29-06-2017
44 / 2017 privind aprobarea contului anual de execuție a Bugetului local pe anul 2016 26-05-2017
43 / 2017 privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic de la Școala Gimnazială Strugari pe luna Aprilie 2017 26-05-2017
42 / 2017 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I anul 2017 al Comunei Strugari 26-05-2017
41 / 2017 privind aprobarea impozitelor, taxelor locale pentru anul 2018 26-05-2017
29 / 2017 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Construire teren de sport la Școala Șimnazială Strugari, județul Bacău” 10-03-2017
28 / 2017 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” REFACERE PODURI ȘI PODEȚE ÎN COMUNA STRUGARI, JUDEȚUL BACĂU” 10-03-2017
27 / 2017 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Alimentare cu apă și rețea de canalizare în comuna Strugari, județul Bacău” 10-03-2017
Înapoi

UNICEF

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează