• Alimentare cu apă și rețea de canalizare în comuna Strugari, județul Bacău valoare 10282666 finantat PNDL
  • Construire grădiniță sat Petricica, comuna Strugari, județul Bacău VALOARE 617488 tot PNDL
  • Restaurare, reparații, construire grup sanitar și centrală termică la Şcoala Gimnazială Petricica, sat Petricica, comuna Strugari, județul Bacău VAL 1181151 PNDL
  • AFM- ”Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu detinatia de unitati de invatamant” -Scoal Rachitisu-
  • PNRR- ”Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde -ITC/alte, infrastructuri TIC(Sisteme inteligente de management urban/local”
  • Buget local: ”MONTARE PANOURI FOTOVOLTAICE SI SISTEM DE INCALZIRE LA SCOALA GIMNAZIALA STRUGARI”
  • AFIR- ”Imbunatatirea serv locale de baza prin achizitia de utilaje in Comuna Strugari, judetul Bacau”
  • AFIR – ”Amenajare loc de joaca pentru copii Sat Strugari, comuna Strugari, judetul Bacau”
  • PNDL : ”Modernizare DC 197 KM 0+925+2+850 satul Strugari, com Strugari , jud Bacau”