• Refacerea si modernizarea drumului communal DC200, Iaz-Petricica, intre km 7+400-11+400, L=4,0KM, COMUNA Strugari, jud. Bacau – finalizat 2013
  • MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC200, KM4+200-7+400 SI DC 200A KM 0+000-4+075 IAZ PETRICICA -STRUGARI, COMUNA STRUGARI, JUDETUL BACAU” cu finantare din PNDL – Programul National de Dezvoltare Locala – finalizat 2015
  • CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CU 2 SALI DE GRUPA” cu finantare PNDL – finalizat 2015
  • ACHIZITII DE MASINI SI UTILAJE PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA SI DOTARE CAMIN CULTURAL – Proiect finantat FEADR – MASURA 413 – 322 – finalizat 2015
  • ”Modernizare drumuri de exploatare agricola, Rachitis (D.J.118) – Iaz ( D.N.11 ) Comuna Strugari, judetul Bacau”, fonduri FEADR