• PNRR : Dotarea cu mobilier , materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe”
  • PNRR: ”SPRIJINIREA INVESTITIILOR NOI IN CAPACITATI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE”